ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Υποκείμενα και Ποικιλίες

Διαθέτουμε Φυτά Καστανίας αρίστης ποιότητας σε πολλές ποικιλίες.

ΒΟΛΟΥ

Η ποικιλία ΒΟΛΟΥ είναι ιδιαίτερα αποδοτική και ανθεκτική….

ΜΑΡΟΝΙΑ

Η ποικιλία ΜΑΡΟΝΙΑ είναι ιδιαίτερα αποδοτική και ανθεκτική….

ΜΑΡΣΟΛ

Η ποικιλία ΜΑΡΣΟΛ είναι ιδιαίτερα αποδοτική και ανθεκτική….

ΚΡΗΤΙΚΕΣ

Η ποικιλία ΚΡΗΤΙΚΕΣ είναι ιδιαίτερα αποδοτική και ανθεκτική….

Scroll to Top