ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΦΥΤΑ

ΚΕΡΑΣΙΕΣ

Διαθέτουμε όλα τα υποκείμενα Κερασίας σε πολλές ποικιλίες.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ

Διαθέτουμε όλα τα υποκείμενα Ροδακινίας σε πολλές ποικιλίες.

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΕΣ

Στο Φυτώριό μας θα βρείτε υποκείμενα Νεκταρινίας σε διάφορες ποικιλίες.

ΒΕΡΥΚΟΚΙΕΣ

Διαθέτουμε υποκείμενα Βερυκοκίας σε πολλές ποικιλίες.

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Στα Φυτώρια μας θα βρείτε τις καλύτερες ποικιλίες καστανίας.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ

Διαθέτουμε υποκείμενα Δαμασκηνίας σε πολλές ποικιλίες.

ΜΗΛΙΕΣ

Στα Φυτώρια μας θα βρείτε τις καλύτερες ποικιλίες Μηλιάς.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

Διαθέτουμε υποκείμενα Αμυγδαλιάς σε πολλές ποικιλίες.

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

Στα Φυτώρια μας θα βρείτε τις καλύτερες ποικιλίες Αχλαδιάς.

ΚΑΡΥΔΙΕΣ

Στα Φυτώρια μας θα βρείτε τις πιο ποιοτικές Καρυδιές.

ΚΥΔΩΝΙΕΣ

Διαθέτουμε υποκείμενα Κυδωνιάς σε πολλές ποικιλίες.

ΛΟΤΤΟΙ

Στα Φυτώρια μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα σε φυτά Λοττών.

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΕΣ

Διαθέτουμε τις πιο ποιοτικές Μουσμουλιές.

ΡΟΔΙΕΣ

Στο φυτώριο μας θα βρείτε Ροδιές σε πολλές ποικιλίες.

ΣΥΚΙΕΣ

Διαθέτουμε διάφορες ποικιλίες Συκιάς.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ

Διαθέτουμε τα καλύτερα φυτά Φουντουκιάς.

Scroll to Top