Φυλλοβόλο δένδρο, με χαρακτηριστικό ασημόχρωμο φλοιό, ταχείας ανάπτυξης, που φτάνει τα 30m ύψος και φύλλα σκουροπράσινα, οδοντωτά, παλαμοειδή. Ευδοκιμεί σε μέρη με εδαφική και ατμοσφαιρική υγρασία, είναι δε ανθεκτικό στη ζέστη, στον δυνατό αέρα, στην αλμύρα και την ατμοσφαιρική μόλυνση. Συνήθως δεν κλαδεύεται, θέλει όμως πότισμα με μεγάλες ποσότητες νερού, τα δύο πρώτα Καλοκαίρια μετά την φύτευσή του.